Είσοδος

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σαςΒοήθεια με Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας
Μερικά μαθήματα μπορεί να επιτρέπουν πρόσβαση επισκεπτών

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

Hi!!!! For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this website. At the beginning you are enrolled to our 3 compulsory courses (Business Administration, Entrepreneurial Skills & Social Entrepreneurship and Networking/ Digital and Media Communication). Then you can choose 2 of our optional courses (Craft, Cultural Heritage, Literary Arts, Multimedia and Audiovisual, Performing Arts and Visual Arts.


Here are the steps:

  1. Fill out the New Account form with your Details.
  2. An email will be immediately sent to your email address.
  3. Read your email and click on the weblink it contains.
  4. Your account will be confirmed and you will be logged in.
  5. After you are logged in go to your top right corner(where is your name hover on it and click Preferences)
  6. Choose Preferred Language and Choose one of our four languages (English, Greek, Italian, Spanish)
  7. You are now ready to use our e-Learning platform. Good Luck.